Om Skyttehøj

G/F Skyttehøj

 

G/F Skyttehøj værdsætter og arbejder kontinuerligt for at vedligeholde og forbedre beboernes naboskab og vilkår i foreningen.

 

For at vi kan bevare og udvikle foreningen, er der nedsat udvalg til at varetage specifikke opgaver :

 

Festudvalg

Legepladsudvalg

 

 

Festudvalget forestår at arrangere fastelavnsfest og sommerfest.

 

Legepladsudvalget tilser at legepladsen er i forsvarlig stand og indkalder beboerne til arbejdsdage på legepladsen efter behov..

 

Copyright © All Rights Reserved